BILETY WSTĘPU 

Bilet normalny       28zł
Bilet ulgowy        26zł
(dot. dzieci, młodzieży
uczącej się, studentów i seniorów)
Bilet rodzinny  (2+1)    74 zł
Bilet rodzinny (2+2)    97 zł
Bilet rodzinny (2+3)      119 zł 
Bilet rodzinny (2+4)      138 zł
Bilet grupowy           19 zł/osoba
grupy minimum 15 osób
Dzieci do lat 3 bezpłatnie